Skip to content

Om

Om forfatteren

Sune Wadskjær Nielsen (f.1971) er historiker og har ved siden af sit arbejde i Forsvaret udgivet flere bøger om militærhistorie.

Med min nye bog håber jeg at have fundet en skabelon, som jeg kan bruge på andre korte felttog relateret til dansk krigshistorie. Ideen er at følge nogle personer – venner som fjender – der befinder sig i begivenhedernes brændpunkt i en dag-for-dag skildring, indtil krigen eller felttoget er afsluttet. Ved ikke i indledning og forord at foregribe, hvad der præcis kommer til at ske, håber jeg læseren kan få en romanagtig oplevelse, selv om alt er dokumenteret i historiske kilder.

Samtidig synes jeg, at man som historiker har et ansvar for at formidle fortiden på en måde, så man ikke bidrager til at skabe fjendebilleder eller give et forsimplet billede af de modstandere, som ens nation stod overfor i tidligere krige. Derfor vil jeg bestræbe mig på også at få repræsentanter for fjenden med i mine bøger, så læseren kan få et nuanceret billede af begivenhederne”.

Om Forlaget Ritmester

Forlæggeren Sune Wadskjær Nielsen siger:

Målet med forlaget er at udgive mine egne bøger, der handler om krige eller andre dramatiske begivenheder i Danmarkshistorien. Det er vigtigt for mig at finde gode kilder fortalt af personer, der har været i begivenhedernes centrum.

Ritmester var en militær rang i kavaleriet, der svarer til en kaptajn i Hæren og Flyvevåbnet i dag, og som nu er afskaffet. Da mit foretrukne emne er 1800-tallets krige, er det meget sandsynligt, at mine fremtidige bøger også vil have ritmestre i deres persongalleri. Herren herunder er ritmester ved Den Kongelige Livgarde til Hest i 1804 (Kilde: Rigsarkivet)

Jeg vil også gerne igennem mine bøger bringe nye eller mindre kendte kilder og personer frem i dagens lys, så der bliver flere perspektiver at vælge mellem, når historikere skal beskrive en periode i Danmarkshistorien.

Min biografi om sønderjyden Johannes Christensen blev til en bog, fordi hans efterkommere gav mig lov til at læse hans og hans kones optegnelser. Og dermed er endnu en sønderjydes ufrivillige deltagelse i Første Verdenskrig på tysk side formidlet til et bredere publikum”.